RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w VII Liceum Ogólnokształcącym im.Wandy Szuman w Toruniu pełni Pan Jakub Rutkowski:
tel.: 56 611 79 30
email: rodo1@tcuw.torun.pl