Samorząd Uczniowski

Prezydium SU:

rok szkolny 2022/2023

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Leszek Kamrowski

PLAN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

CEL GŁÓWNY
Godne reprezentowanie VII Liceum Ogólnokształcącego w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Działalność Samorządu Szkolnego przebiega według określonego planu na początku każdego roku szkolnego. Wybrany przez uczniów skład samorządu z przewodniczącym na czele, sprawuje pieczę nad tymi zadaniami i stara się godnie reprezentować społeczność uczniowską. Wszystkie wykonane zadania mają służyć budowaniu pozytywnej atmosfery w szkole, dobru jednostek, uczniów, Rady Pedagogicznej, a nade wszystko dobremu imieniu naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022-2023 planuje zorganizować lub wesprzeć następujące zadania: 

1. Prowadzenie social mediów: strona FB Samorządu / Instagram

2. Uruchomienie radiowęzła szkolnego

3. Zaangażowanie w “Ogólnopolski Tydzień Szczęścia”

4. Zaangażowanie w obchody Dnia Edukacji Narodowej

5. Koordynowanie wydarzenia “Spotkanie przy herbacie”

6. Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów członków do nowego Samorządu Uczniowskiego

7. Zorganizowanie poczty walentynkowej

8. Zaangażowanie w “Dzień walki z depresją”

9. Konkursy tematyczne

10. Dni tematyczne 

Zapraszamy Was na :

Facebook Samorządu Uczniowskiego

Instagram Samorządu Uczniowskiego