Samorząd Uczniowski

PLAN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

CEL GŁÓWNY
Godne reprezentowanie VII Liceum Ogólnokształcącego w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Działalność Samorządu Szkolnego przebiega według określonego planu na początku każdego roku szkolnego. Wybrany przez uczniów skład samorządu z przewodniczącym na czele, sprawuje pieczę nad tymi zadaniami i stara się godnie reprezentować społeczność uczniowską. Wszystkie wykonane zadania mają służyć budowaniu pozytywnej atmosfery w szkole, dobru jednostek, uczniów, Rady Pedagogicznej, a nade wszystko dobremu imieniu naszej szkoły.

Zapraszamy Was na :

Facebook Samorządu Uczniowskiego

Instagram Samorządu Uczniowskiego