klasa C: biologiczno-medyczna

klasa 1c

biologiczno – medyczna

2023/2024

zaprasza wychowawca: mgr Renata Pietrzykowska

Przedmioty rozszerzone:

biologia, chemia, język angielski

Języki obce:

j.angielski oraz (do wyboru): j.niemiecki, j.włoski *

* – Uczniowie dokonują wyboru drugiego języka poprzez formularz deklaracji. Przy większej liczbie chętnych do danej grupy językowej kryterium rozstrzygającym jest wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji.

Przedmioty uzupełniające:

filozofia (klasa I)

Przedmioty punktowane przy naborze:

j.polski, matematyka, j.angielski,

biologia lub chemia (punktowany jest przedmiot z oceną wyższą)

.

KLASA OFERUJE:
• udział w projektach Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN
• udział w zajęciach Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji
• udział w zajęciach Centrum Nauki Kopernika w Warszawie
• uczestnictwo w wykładach w Instytucie Biologii, Chemii UMK w Toruniu, Collegium Medicum UMK w Toruniu, Instytucie Biologii Eksperymentalnej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• zajęcia organizowane przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
• wycieczki przyrodnicze
• możliwość czynnego udziału w Festiwalu Fotografii Przyrodniczej

Wybór klasy biologiczno – medycznej to dobra decyzja, jeżeli jesteś osobą przygotowującą się do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, położnictwo, ochrona przyrody, biologia, chemia, chemia medyczna, kosmetologia oraz kontynuowania nauki w szkołach policealnych w zawodach: fizjoterapeuta, ratownik medyczny, kosmetyczka, asystent stomatologiczny.