klasa B: językowo-turystyczna

klasa 1b

językowo – turystyczna

2023/2024

zaprasza wychowawca: mgr Ireneusz Bielicki

Przedmioty rozszerzone:

geografia, język angielski,

wiedza o społeczeństwie/matematyka (do wyboru) *

Języki obce:

j.angielski oraz (do wyboru)

j.hiszpański*, j.niemiecki*, j.rosyjski **

* – W klasie 1B i 1D wybór przedmiotu rozszerzonego wiedza o społeczeństwie / matematyka (realizowanego od klasy pierwszej) odbywa się w procesie rekrutacji poprzez formularz deklaracji.

* – Uczniowie dokonują wyboru drugiego języka poprzez formularz deklaracji. Przy większej liczbie chętnych do danej grupy językowej kryterium rozstrzygającym jest wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji.

** – Międzyoddziałowa grupa z j.rosyjskiego powstanie jeżeli chęć nauki zadeklaruje minimum 10 uczniów z klas A i B.

Przedmioty uzupełniające:

filozofia (klasa I) , turystyka i krajoznawstwo (klasa III)

Przedmioty punktowane przy naborze:

j.polski, matematyka, j.angielski,

geografia lub WOS (punktowany jest przedmiot z oceną wyższą)

.

KLASA OFERUJE:
• doskonalenie umiejętności językowych poprzez udział w konkursach, wymianach i projektach realizowanych z udziałem młodych ludzi z innych krajów
• ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne (ostatnie kierunki wyjazdów to – Portugalia, Niemcy, Czechy, Ukraina, Hiszpania)
• od 2018 roku polsko-ukraińską wymianę młodzieży
• udział w wykładach PTG na UMK
• zapoznanie z funkcjonowaniem biur turystycznych oraz pracą przewodników
• zajęcia z przewodnikiem turystycznym, które odbywają się w języku angielskim
• przygotowanie i udział w Debatach Oksfordzkich
• współpracę z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
• realizację ogólnopolskich programów Centrum Edukacji Obywatelskiej
• rajdy piesze, rowerowe, marsze na orientację
• wyjazdy zagraniczne m.in. na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Berlina

Wybór klasy językowo – turystycznej to dobra decyzja, jeżeli jesteś osobą przygotowującą się do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: filologia angielska, turystyka, geografia, politologia, dziennikarstwo, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne lub technicznych.