Szkoła

„Non scholae sed vitae discimus”

(Nie dla szkoły lecz dla życia uczymy się)

L.A. Seneka

Szkoła to tradycja, wizja przyszłości, atmosfera i ludzie którzy ją tworzą. Poznaj Nas !