Dokumenty do pobrania

.

DEKLARACJA WYBORU ucznia klasy pierwszej (wybór drugiego języka, zajęcia religii/etyki)

REGULAMIN REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WANDY SZUMAN NA ROK SZKOLNY 2023/2024

.