Dokumenty do pobrania

.

DEKLARACJA WYBORU ucznia klasy pierwszej (wybór drugiego języka, zajęcia religii/etyki)

deklaracja pojawi się wraz z rozpoczęciem rekrutacji od 13 maja 2024r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. WANDY SZUMAN NA ROK SZKOLNY 2024/2025

.