klasa D: pedagogiczna (integracyjna)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klasa liczy od 15 do 20 uczniów ( w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych).

Nabór uczniów niepełnosprawnych (z różnymi dysfunkcjami) poprzedzony jest spotkaniem z ich rodzicami, w terminie wyznaczonym przez szkołę.

Rodziców kandydatów z orzeczeniami , ubiegającymi się o przyjęcie do klasy integracyjnej (D), zapraszamy do kontaktu ze szkołą w celu umówienia spotkania z Zespołem Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej.

klasa 1d

pedagogiczna (integracyjna)

2023/2024

zaprasza wychowawca: mgr Aldona Pełczyńska

Przedmioty rozszerzone:

geografia, język angielski,

wiedza o społeczeństwie/matematyka (do wyboru) *

Języki obce:

j.angielski oraz (do wyboru): j.niemiecki, j.włoski *

* – W klasie 1B i 1D wybór przedmiotu rozszerzonego wiedza o społeczeństwie / matematyka (realizowanego od klasy pierwszej) odbywa się w procesie rekrutacji poprzez formularz deklaracji.

* – Uczniowie dokonują wyboru drugiego języka poprzez formularz deklaracji. Przy większej liczbie chętnych do danej grupy językowej kryterium rozstrzygającym jest wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji.

Przedmioty uzupełniające:

filozofia (klasa I), elementy pedagogiki i psychologii (klasa III)

Przedmioty punktowane przy naborze:

j.polski, matematyka, j.angielski,

geografia lub WOS (punktowany jest przedmiot z oceną wyższą)

.

KLASA OFERUJE:
• realizacja autorskiego programu z pedagogiki i psychologii w ramach przedmiotu uzupełniającego
• radość „dawania” – praca w wolontariacie (Szkolne Koło Caritas, Ośrodek Wsparcia „Samarytanin”, Hospicjum Nadzieja)
• zajęcia w Ośrodku Czytelnictwa Osób Chorych i Niepełnosprawnych
• zajęcia integracyjne, a podczas nich zajęcia z arteterapii
• rozwój pozytywnych postaw i więzi społecznych, czyli tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, otwartości na drugiego człowieka

Wybór klasy pedagogicznej (integracyjnej) to dobra decyzja, jeżeli jesteś osobą przygotowującą się do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: pedagogika, psychologia, socjologia oraz kontynuowania nauki w szkołach policealnych w zawodach: pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy.