Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Radzka

tel. 503 081 820

DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

DZIEŃ TYGODNIAGODZINY
PONIEDZIAŁEK8:00 – 14:00
10:00 – 10:50 chemia (wspomaganie kl. 3B, s.203)
WTOREK13:00 – 18:00
ŚRODA8:00 – 14:00
8:10 – 8:55 j. polski (wspomaganie kl. 3B, s.211)
9:05 – 9:50 j. polski (wspomaganie kl. 3B, s.211)
10:55 – 11:40 j. polski (wspomaganie kl. 4A, s.211)
12:00 – 12:44 j. polski (wspomaganie kl. 4A, s.121 )
CZWARTEK 8:00 – 14:00
PIĄTEK 8:00 – 13:00

.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu uruchamia Punkty Konsultacyjne dla Rodziców w wybranych placówkach oświatowych naszego miasta. W punktach tych, w ustalone wtorki i czwartki w godz.16.00-18.00 dyżurować będą specjaliści naszej poradni. Ponadto w każdą środę dyżur specjalisty odbywał się będzie w siedzibie poradni (ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6). Z bezpłatnej konsultacji można skorzystać w dowolnym punkcie, bez uprzedniego umówienia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu

.

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu

Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie otrzymają bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Telefon i czat są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu!

Telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka od 1 listopada zastąpił ogólnopolską infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605).

.

Zadania pedagoga wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017

&23

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole i placówce należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,predyspozycji,zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki;
  • udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.