BIP

.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

NAZWA: VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu im. Wandy Szuman

DYREKTOR: mgr Tadeusz Szudzik

RODZAJ: publiczna

NIP: 879-16-76-990

REGON: 870001023

WOJEWÓDZTWO: kujawsko – pomorskie

POWIAT: Toruń

MIEJSCOWOŚĆ: Toruń

ADRES: ul. Batorego 39 B

KOD POCZTOWY: 87- 100 Toruń

TELEFON: 56 623 83 23, +48 505 180 144

e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/7lotorun

WWW: www.7lo.torun.pl

E – MAIL: sekretariat@lo7.edu.torun.pl

dyrektor@lo7.edu.torun.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w VII Liceum Ogólnokształcącym im.Wandy Szuman w Toruniu pełni Pan Jakub Rutkowski:
tel.: 56 611 79 30
email: rodo1@tcuw.torun.pl

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

EWIDENCJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

OGŁOSZENIA