BIP

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Toruń

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

NAZWA: VII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu im. Wandy Szuman

DYREKTOR: mgr Ewa Mastalerz

RODZAJ: publiczna

NIP: 879-16-76-990

REGON: 870001023

WOJEWÓDZTWO: kujawsko – pomorskie

POWIAT: Toruń

MIEJSCOWOŚĆ: Toruń

ADRES: ul. Batorego 39 B

KOD POCZTOWY: 87- 100 Toruń

TELEFON: 56 623 83 23

e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/7lotorun

WWW: www.7lo.torun.pl

E – MAIL: lo7torun@wp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w VII Liceum Ogólnokształcącym im.Wandy Szuman w Toruniu pełni Pan Jakub Rutkowski:
tel.: 56 611 79 30
email: rodo1@tcuw.torun.pl

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

EWIDENCJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html

OGŁOSZENIA

OFERTA PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA VII LO:

Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły ponadpodstawowej, wolne od dnia 1 września 2023. Termin składania ofert – do dnia (włącznie) 8 maja 2023. Wymagania konkursowe dla kandydatów w poniższym zarządzeniu:

Zarządzenie nr 72 PMT z dnia 31.03.2023 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu:

POZOSTAŁE OFERTY PRACY: aktualnie brak

Informacja o wyborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. administracyjnych