Dyrekcja, Nauczyciele

DYREKCJA:

Dyrektor: mgr Tadeusz Szudzik

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Rama

NAUCZYCIELE:

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

J. polski: mgr Hanna Korniluk, dr Tatiana Olejnik, dr Łukasz Skowroński, mgr Julita Słupczyńska, mgr Magda Tyczyńska

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i teraźniejszość: mgr Ireneusz Bielicki, mgr Krzysztof Greding, Aleksandra Różacka, mgr Grażyna Zatorska – Gapińska

Etyka, Filozofia: dr Maria Werner

Religia: mgr Beata Girzyńska, mgr Witold Jankowiak

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Agata Rutkowska

Edukacja medialna: mgr Hanna Korniluk, mgr Jolanta Wegner – Staromłyńska

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

Matematyka: mgr Zygfryd Kłosiewcz, mgr Anna Kaczmarek, mgr Ewa Mastalerz, mgr Aldona Pełczyńska, mgr Renata Pietrzykowska, mgr Małgorzata Rama

Fizyka: mgr Anna Kaczmarek, mgr Joanna Wesołowska – Jabłońska

Informatyka: mgr Jolanta Wegner – Staromłyńska

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Albert Gierat

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Biologia: mgr Agata Strutyńska, mgr Lidia Tesznar

Chemia: mgr Ewelina Błocka, mgr Aneta Kocińska

Geografia: mgr Hanna Skibińska, mgr Otylia Talarczyk-Smoleń

Turystyka i krajoznawstwo: mgr Hanna Skibińska, mgr Otylia Talarczyk-Smoleń

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Tadeusz Szudzik

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

J. angielski: mgr Barbara Henke, mgr Monika Jurska, mgr Leszek Kamrowski, mgr Agnieszka Mach, mgr Bożena Wojtkowiak, mgr Iwona Zakrzewicka

J. niemiecki: mgr Jolanta Redmann

J. rosyjski: mgr Regina Karczewska

J. włoski: dr Karol Karp

J. hiszpański: mgr Adam Węgrzyn

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Adam Mach, mgr Piotr Miler, mgr Sławomir Wiklendt

NAUCZYCIELE SPECJALIZUJĄCY SIĘ W PRACY Z MŁODZIEŻĄ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ)

Nauczyciele współorganizujący kształcenie w oddziałach integracyjnych: mgr Agnieszka Balcer, mgr Magdalena Kowalska, mgr Magdalena Perduta

Pedagog: mgr Katarzyna Radzka

Psycholog: mgr Aleksandra Mondra – Churska

Surdopedagodzy: mgr Aneta Kocińska, mgr Magdalena Kowalska, mgr Katarzyna Radzka, mgr Grażyna Zatorska – Gapińska

Tyflopedagodzy: mgr Agnieszka Balcer, mgr Anna Kaczmarek, mgr Magdalena Kowalska, mgr Aldona Pełczyńska, mgr Renata Pietrzykowska, mgr Agata Rutkowska, mgr Lidia Tesznar, mgr Otylia Talarczyk-Smoleń

Specjaliści do spraw autyzmu i spektrum: mgr Magdalena Kowalska, mgr Ewa Mastalerz, dr Tatiana Olejnik, mgr Magdalena Perduta, mgr Małgorzata Rama

Socjoterapeuci: mgr Beata Girzyńska, mgr Anna Kaczmarek, mgr Yulia Koleshko

Specjaliści rewalidacji: mgr Hanna Korniluk, mgr Agnieszka Mach, mgr Anna Polakowska – Gronkowska, mgr Julita Słupczyńska

Logopeda: mgr Magdalena Perduta

Terapeuta behawioralny: mgr Magdalena Perduta

Trener umiejętności społecznych: mgr Magdalena Kowalska

KADRA 2023r. podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego. 6 października 2023 – Iława.