klasa A: humanistyczno-medialna

klasa 1a

humanistyczno -medialna

2023/2024

zaprasza wychowawca: mgr Jolanta Wegner-Staromłyńska

Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia, język angielski

Języki obce:

j.angielski oraz (do wyboru):

j.hiszpański* , j.niemiecki*, j.rosyjski **

* – Uczniowie dokonują wyboru drugiego języka poprzez formularz deklaracji. Przy większej liczbie chętnych do danej grupy językowej kryterium rozstrzygającym jest wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji.

** – Międzyoddziałowa grupa z j.rosyjskiego powstanie jeżeli chęć nauki zadeklaruje minimum 10 uczniów z klas A i B.

Przedmioty uzupełniające:

filozofia (klasa I), edukacja medialna (klasa III)

Przedmioty punktowane przy naborze:

j.polski, matematyka, j.angielski, historia

.

KLASA OFERUJE:
• udział w warsztatach plastycznych, fotograficznych, filmowych i teatralnych.
• zajęcia koła dziennikarskiego, wydawanie szkolnej gazety oraz warsztaty w ramach projektu we współpracy z „Gazetą Wyborczą”
• udział w warsztatach artystycznych Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
• współpracę z Teatrem Wilama Horzycy i innymi instytucjami kultury
• współpracę z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK
• przygotowanie i udział w Debatach Oksfordzkich

Wybór klasy humanistyczno – medialnej to dobra decyzja, jeżeli jesteś osobą przygotowującą się do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, politologia, filozofia, dziennikarstwo, medioznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, kierunki artystyczne.