Aktualności dla kandydatów

.

Trwa rekrutacja do klas pierwszych – wybierz Siódemkę !

Jeżeli VII LO jest szkołą pierwszego wyboru do 16 czerwca (do godziny 15:00) składacie wniosek o przyjęcie do szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych. Wniosek wypełniamy elektronicznie – ale by został on zweryfikowany pozytywnie należy: opcja 1) – potwierdzić go podpisem elektronicznym przez profil zaufany lub opcja 2) – wydrukować i przynieść podpisany do sekretariatu. Część osób wypełniło wniosek elektronicznie lecz nie potwierdziło podpisem!

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zapraszamy Was do szkoły z kompletem dokumentów (!) – kopie lub oryginały (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu, trzy zdjęcia legitymacyjne oraz wypełniona i podpisana przez rodzica „Deklaracja Wyboru” (do pobrania na stronie szkoły) do 11 lipca (do godziny 15:00).

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych – potwierdzeniem przez rodzica kandydata woli przyjęcia jest przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 21 lipca (do godziny 15:00)

W przypadku posiadania wolnych miejsc w szkole, od 24 lipca rozpoczyna się rekrutacja w trybie uzupełniającym.

Drzwi Otwarte 2023 za nami…

15 kwietnia w naszej szkole odbyły się Drzwi Otwarte. Poniżej prezentujemy w jaki sposób zachęcaliśmy do odwiedzin oraz co mogliście zastać na miejscu