Terminarz, kryteria punktowe

.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMIN DZIAŁANIE
15.05 – 16.06.2023r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
27.06 – 11.07.2023r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
18.07.2023r.
godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 21.07.2023r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
24.07.2023r.
godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
24.07.2023r. Rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

.

.

KRYTERIA PUNKTOWE

KRYTERIA PUNKTOWEMAX LICZBA PUNKTÓW
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100%*0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100%*0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100%*0,3 = 30 pkt
OCENAcelującybardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
LICZBA PUNKTÓW18171482