Podręczniki dla klas I

Informujemy, że w pierwszych dniach września odbędzie się giełda podręczników używanych.