Listy kandydatów do klas pierwszych VII LO

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem systemu naboru elektronicznego

https://torun.edu.com.pl/kandydat

Z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:
> na listach udostępnionych w szkole o godz. 14:00
> w systemie Nabór VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata.